Trendrapport

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport is hét naslagwerk voor de warmtewereld. Dit rapport bevat onder andere marktcijfers, een enquêteonderzoek onder experts en een weergave van de ontwikkelingen in de warmtesector. Tevens brengt het alle warmtenetvarianten en -bronnen in kaart middels infographics, grafieken en tabellen.

Dit overzichtelijke sectorrapport geeft de branche, gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en adviseurs inzicht in de publieke doelen: klanttevredenheid, draagvlak, transparantie, duurzaamheid, betaalbaarheid, leveringszekerheid, innovatie en participatie.

Het trendrapport is te downloaden via het onderstaande formulier. 
Mocht u het National Warmtenet Trendrapport 2021 in hardcopy willen ontvangen (€75,-), mail dan naar: secretariaat@warmtenetwerk.nl onder vermelding van "Hardcopy Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021".

Citeren
Bij het citeren uit het trendrapport vragen wij u op de volgende manier de bron te vermelden: 
Stichting Warmtenetwerk/Dutch New Energy Research (2020, 2 november). Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

Publiceren
Het is vanzelfsprekend niet toegestaan het gehele trendrapport of de samenvatting ervan te publiceren. U dient uitsluitend te verwijzen naar de downloadlink naar het trendrapport: https://warmtenettrendrapport.nl/trendrapport/

Auteursrecht 
Alle rechten voorbehouden. Het publiceren van het trendrapport, de samenvatting of grafieken eruit zonder toestemming maakt inbreuk op het auteursrecht en leidt altijd tot juridische stappen.

Download Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021

Partners & sponsoren