Infographics

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 bevat onderstaande 9 infographics over warmtenetten en warmtebronnen. Vermeld bij het gebruik of verspreiding van de infographic(s) altijd de volgende bron: Stichting Warmtenetwerk/Dutch New Energy Research (2020, 2 november). Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021: "Titel van de infographic" [Infographic].

Warmtenet


Download infographic

Impact op de omgeving

Download infographic

Bodemenergie

Download infographic

Geothermie

Download infographic

Restwarmte

Download infographic

Zonthermie

Download infographic

Aquathermie

Download infographic

Biomassa

Download infographic