Duurzaam en innovatief in de warmtetransitie

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 geeft u een uniek overzicht van de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse warmtebranche. Zo komt naar voren dat de groei van warmtenetten aan het versnellen is, en de verduurzaming van warmtebronnen doorzet.

Het trendrapport geeft gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en andere stakeholders in de warmtetransitie de nieuwste inzichten over de duurzame warmte van vandaag en morgen. Daarnaast geeft het onderbouwde informatie over de mogelijke technieken en toepassingen van warmtenetten, en praktische handreikingen naar toekomstbestendige warmte-oplossingen. 

Naast de huidige stand, schetst het Nationaal Warmtenet Trendrapport ook de vooruitzichten voor de komende jaren. Deze inzichten helpen gemeenten bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte, en ondersteunt woningcorporaties om de juiste keuzes te maken voor aardgasvrije warmte. 

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een groot aantal leden van Stichting Warmtenetwerk. Dertien warmtebedrijven, die samen ongeveer 90 procent van de markt vertegenwoordigen, hebben data ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben twaalf organisaties een bijdrage geleverd aan de infographics, foto’s en praktijkvoorbeelden in het trendrapport.